شما به یک زندگی دعوت شده اید

نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد

آدرس دبیرخانه:

قم / خیابان شهدا (صفائیه) / نبش کوچه 17 / معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

شماره تماس: 02531153116

«دعا، وسیلۀ مؤمن و ملجأ مضطر و رابطه انسان ضعیف و جاهل با منبع فیاض علم و قدرت است، و بشر بی رابطه روحی با خدا و بدون عرض نیاز به غنی بالذات، در عرصه زندگی سرگشته و درمانده و هدر رفته است؛ «قل مایعبؤا بکم ربیّ لولا دعاؤکم».