شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ معتبر و نامعتبر

خدایا! من در یک کار کوچک دنیوی، وقتی با پیام”موجود کافی نیست، رمز اشتباه است، رمز نامعتبر است، شماره کارت صحیح نیست،تاریخ انقضای کارت گذشته است،مبلغ نامعتبراست،حساب نامعتبراست… ” روبرو می شوم، حال خوشی ندارم، احساس بدی دارم. وای بر روزی و در جایی که دستم کوتاهست و راه گذشت و برگشت و بازگشت و اصلاحی ندارم با تراکنش های ناموفق روبرو شوم. هدایتم کن تا فرق بین بازیچه و باقیات و سرگرمی و صالحات رابفهمم و بهره مندی از دنیا را با فریفتگی از آن یکی نبینم(برداشتی از قرآن: فاطر، آیه ۵/ حدید، آیه ۲۰/ منافقون، آیه۹/ کهف، آیه ۴۶/ قصص، آیه ۷۷) .

دسته بندی:

هیچ نظری وجود ندارد