شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ دلی بی کینه

خدایا! شرط  ورود به بهشت را زدودن دل از غبار کینه دانستی و کینه و بدخواهی را برایم زنجیری دانستی که از پرواز به سوی بهشت بازم  می دارد.

کمکم کن تا صفا و صمیمیت و دیگر دوستی را جایگزین کینه نمایم و نگذارم سوء تفاهم ها و بدگمانی ها مرا به کینه جویی بکشانند.

دستم را بگیر تا دلم شبیه بهشت تو باشد. من در گذر از این دنیای هزار جور و هزار رنگ، به رأفت و رحمت تو نیازمندم(برداشتی از قرآن: حشر، آیه ۱۰/ حجر، آیه ۴۷).

دسته بندی:

هیچ نظری وجود ندارد