شما به یک زندگی دعوت شده اید

اخبار و اطلاعیه‌ها

صوت؛ حضور در آسمان یا سقوط از آسمان

خدایا، دلدادگی به یک قبله، خواست تو و نیاز من است. کمکم کن تا در لحظه­های تصمیم­گیری، پراکندگی­ها یک دلی را از من نگیرند. باور دارم که تو یگانه ای اما بت های رهزن در اطراف من زیاداند. من از خواسته های متضاد و پر از تناقض آنها خسته ام  و فقط به مهربانی تو دل بسته ام. در مرز میان تکیه بر تو و یا شرک بر تو، درک مرا بیشتر کن تا درست تصمیم بگیرم. خدایا لحظه­ های انتخاب من به لحظه های کمک تو گره خورده است، مرا دریاب(برداشتی از  قرآن: یوسف، آیه ۳۹/ زمر، آیه ۲۹/ حج، آیه ۳۱).

دسته بندی: ,

هیچ نظری وجود ندارد